Vysílací studio: 353 222 818
Dopravní linka: 800 190 800
CALVIN HARRIS & SAM SMITH - Promises
Playlist
CALVIN HARRIS & SAM SMITH
Promises
Právě vysílá:
Katka Skutková
Odpoledne na Hitrádiu Dragon

Karlovarské taxikáře čekají změny

Karlovarské taxikáře čekají změny

Dopravce a řidiče v taxislužbě čekají od 1. července změny. Dopravcům včetně tzv. alternativních a smluvních taxislužeb ukládá novela zákona povinnost opatřit do 1. 1. 2021 svá vozidla evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Ta bude plnit funkci univerzálního označení viditelného pro zákazníky i kontrolní orgány. O vydání evidenční nálepky je nutné požádat si s předstihem u dopravního úřadu, v Karlových Varech u odboru dopravy magistrátu města v Moskevské ulici.

Novela zákona ruší povinné paměťové jednotky a povinnost vést záznam o provozu vozidla i zkoušky řidičů z místopisu.

Do 1. 1. 2021 si každý dopravce (včetně tzv. alternativních) musí na dopravním úřadu pro svá současná vozidla taxislužby opatřit evidenční nálepku vozidla taxislužby (tzn. s předstihem o vydání nálepky na dopravním úřadu požádat).

Pokud má dopravce u dopravního úřadu jako vozidlo taxislužby evidováno vozidlo, které má v Registru silničních vozidel evidováno jako nepodnikající fyzická osoba, musí tento nedostatek v Registru silničních vozidel napravit. Jinak dopravní úřad vozidlo vyřadí z evidence vozidel taxislužby a nebude možné jím provozovat taxislužbu. Dopravní úřady provedou kontrolu před vydáním nálepky.

Zdroj: mmkv.cz